Het drieledig kompas: Schoolvak geschiedenis zwalkt als de Vliegende Hollander

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Heeft het schoolvak geschiedenis een toekomst in het havo en vwo? Vakdidacticus en leraar geschiedenis Tim Huijgen meent van wel mits een aantal rigoureuze beslissingen worden genomen. Het geschiedenisonderwijs lijkt op dit moment op het spookschip uit de Vliegende Hollander mythe, een schip met een spookbemanning dat eeuwig moet ronddolen op zee. Het schip heeft geen duidelijke bestemming en een kapot kompas. Blijven we ronddolen of kiezen we een duidelijke bestemming met een nieuw te bouwen schip? Compleet met een professionele bemanning en moderne navigatiemiddelen die ons zelfs door de zwaarste stormen loodsen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)74-75
Aantal pagina's2
TijdschriftKLEIO (Tijdschrift van de vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland)
Volume60
StatusPublished - feb-2019

Citeer dit