Het duale stelsel en de rekenkamers in de gemeenten Groningen en Leeuwarden: Een verkennend onderzoek naar de achtergronden en effecten van gemeentelijke rekenkamers

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's39
VolumeResearch Report
StatusPublished - 2009

Citeer dit