Het effect van Lesson Study op het activerende lesgedrag van docenten wiskunde gemeten via zelfrapportages en observaties

Onderzoeksoutput: PaperAcademic

Samenvatting

In deze studie gaan we na in welke mate de professionaliseringsbenadering Lesson Study effect heeft op het activerende lesgedrag van docenten wiskunde in het kader van een schooloverstijgende PLG. In Lesson Study-onderzoek worden effecten vaak enkel op basis van zelfrapportages beschreven. In deze case study van drie docenten (3-6 jaar onderwijservaring) combineren we zelfrapportages, in de vorm van interviews en vragenlijsten, met observaties. We gaan na wat docenten zelf rapporteren, we observeren hun lesgedrag op mate van activatie en we onderzoeken of zelf gerapporteerde effecten ook zichtbaar zijn in observaties. Na het doorlopen van twee cycli Lesson Study rapporteren twee van de drie docenten leereffecten, en deze docenten scoren ook hoger op activerend lesgedrag. Bij één van de twee docenten blijken kleine zelf gerapporteerde leereffecten ook zichtbaar in observaties. De derde docent rapporteert geen effecten en bij hem zijn effecten ook niet zichtbaar. Lesson Study blijkt een effect te kunnen hebben op activerend onderwijsgedrag dat niet alleen zelf gerapporteerd is maar ook observeerbaar, maar dit geldt niet voor alle docenten.
Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 27-mei-2016
EvenementOnderwijs Research Dagen 2016 (ORD) - Rotterdam, Netherlands, Rotterdam, Netherlands
Duur: 25-mei-201627-mei-2016
http://www.ord2016.nl/nl/Home

Conference

ConferenceOnderwijs Research Dagen 2016 (ORD)
Land/RegioNetherlands
StadRotterdam
Periode25/05/201627/05/2016
Internet adres

Citeer dit