Het effect van milieubeleid op locatiebeslissingen van bedrijven: verplaatsen, sluiten, of innoveren?

Henderikus Cornelis Jozef van der Veen

Onderzoeksoutput

2497 Downloads (Pure)

Samenvatting

Verplaatsen, sluiten of innoveren zijn de bekendste locatiebeslissingen die bedrijven kunnen nemen als zij te maken krijgen met milieubeleid. Henk van der Veen onderzocht het effect van het milieubeleid op locatiebeslissingen van bedrijven in Nederland. Hij deed dat door middel van een schriftelijke enquête en interviews. Uit de enquête blijkt dat 284 bedrijven een locatiebeslissing namen waarbij milieufactoren een rol spelen. Daarvan overwogen er 33 om naar het buitenland te vertrekken. Op een totaal van ongeveer 750.000 bedrijven is er bij de huidige milieukosten voor bedrijven – gemiddeld 1% van de omzet – dus slechts een beperkt effect. Daarna onderzocht Van der Veen de locatiebeslissingen van tien bedrijven met hoge milieukosten op basis van interviews. De gegevens werden geanalyseerd met een besluitvormingsmodel waarmee de uitkomsten van toekomstige locatiebeslissingen van bedrijven succesvol werden voorspeld en de besluitvormingsprocessen inzichtelijk werden gemaakt. Uit de analyses blijkt dat bedrijven bij locatiebeslissingen hun aanvankelijke standpunten soms drastisch bijstellen onder invloed van de maatschappelijke omgeving. Volgens Van der Veen opereren gemeenten niet effectief om bedrijven en de daaruit voortvloeiende economische activiteit te behouden. In economische sectoren met lage winstmarges betekent een verhoging van de milieukosten voor bedrijven al snel een sluiting. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de fosforzuurindustrie in de kunstmestsector. Deze industrie is door de milieueisen uit Nederland verdwenen. Bron: RUG nieuws
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Folmer, Henk, Supervisor
  • Snijders, Tom, Supervisor
Uitgever
StatusPublished - 2004

Keywords

  • GOO 43.17 milieueconomie
  • Proefschriften (vorm)
  • Milieueconomie, Milieubeleid, Bedrijfsinterne milieuzorg, Lo

Citeer dit