Het einde van de oude legitieme portie

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)p. 149 - 150
TijdschriftWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Volumenr. 6743
StatusPublished - 2008

Citeer dit