Het einde van het boekenkartel? Of nog niet?

OnderzoeksoutputAcademic

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)271 - 274
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Volume11
StatusPublished - 1999

Citeer dit