Het energieprestatiecertificaat voor een gebouw naar Nederlands en Duits recht: De berekeningsmethode, inzet van deskundige en sanctionering met elkaar vergeleken

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)175-187
Aantal pagina's13
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Energierecht
Volume2020
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 12-nov-2020

Citeer dit