Het EU-Handvest: eigenheid of in harmonie met het EVRM?

Jurian Langer

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)77
  Aantal pagina's1
  TijdschriftStrafblad
  Volume2017
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit