Het EU-Handvest: eigenheid of in harmonie met het EVRM?

Jurian Langer

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)77
Aantal pagina's1
TijdschriftStrafblad
Volume2017
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2017

Citeer dit