Het EU-richtlijnvoorstel Gelijke behandeling buiten arbeid: contractsvrijheid en gelijkheidsbeginsel in balans?

Onderzoeksoutput: ArticleAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)43-46
TijdschriftContracteren
Volume12
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit