Het Europees aanhoudingsbevel als katalysator in het Britse Europadebat

A.G. Harryvan, N. Onnen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)41 - 46
TijdschriftInternationale Spectator
Volume67
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 2013

Citeer dit