Het Europees Parlement na de brexit

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

In dit artikel proberen Paul Lucardie en Simon Otjes na te gaan wat de gevolgen van het uittreden van Groot Brittannië voor het Europees Parlement kunnen zijn.
Originele taal-2Dutch
TijdschriftDe Hofvijver
Volume8
Nummer van het tijdschrift91
StatusPublished - 26-nov-2018

Citeer dit