Het fidei-commis en de dwingende bepalingen van titel 3.8 BW

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer12
Pagina's (van-tot)11-17
TijdschriftFiscaal Tijdschrift Vermogen
Volume2018
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2018

Citeer dit