Het fideicommis en art. 4:4 BW

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)20-22
TijdschriftFiscaal Tijdschrift Vermogen
Volume2018
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - jun-2018

Citeer dit