Het fideicommis en de dertigdagenclausule

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)615-624
TijdschriftWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Volume2018
Nummer van het tijdschrift7204
StatusPublished - aug-2018

Citeer dit