Het fideicommis en de fiscale gevolgen bij afstand (ineens of in gedeelten): enkele aandachtspunten voor de dagelijkse (notariële) praktijk

R.E. Brinkman, W. Burgerhart

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer36
Pagina's (van-tot)12-18
Aantal pagina's7
TijdschriftFiscaal Tijdschrift Vermogen
Volume2019
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - nov-2019

Citeer dit