Het Fideicommis en de (vaststelling van de) omvang van het vermogen

Ronald Brinkman, J.H. Lieber

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer41
Pagina's (van-tot)17-25
TijdschriftFiscaal Tijdschrift Vermogen
Volume2019
Nummer van het tijdschrift11-12
StatusPublished - dec-2019

Citeer dit