Het fideicommis en de verhoogde schenkvrijstelling

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)15-17
TijdschriftFiscaal Tijdschrift Vermogen
Volume2018
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2018

Citeer dit