Het fideicommis en temporele problemen bij plaatsvervulling voor verwachters

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

253 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)129-132
TijdschriftTijdschrift Erfrecht
Volume2018
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - okt-2018

Citeer dit