Het fideicommis, (meer) temporele problemen bij de benoeming van verwachters en de toepassing van de vruchtgebruikbepalingen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

104 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
TijdschriftTijdschrift Erfrecht
Volume2020
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - mrt-2020

Citeer dit