Het gebruik van discretionaire bevoegdheden door de bestuursrechter

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)56-68
Aantal pagina's13
TijdschriftBestuurswetenschappen
Volume2012
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2012

Citeer dit