Het grensgebied tussen de literatuur en de documentaire: Over Carmen Van den Bergh, Sarah Bonciarelli & Anne Reverseau (red.), Literature as document. Generic boundaries in 1930’s Western Literature (2019).

Janneke Weijermars*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)73-74
  Aantal pagina's2
  TijdschriftTijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
  Volume136
  Nummer van het tijdschrift1
  Vroegere onlinedatum15-apr.-2020
  StatusE-pub ahead of print - 15-apr.-2020

  Citeer dit