Het Gronings protocol voor pasgeborenen is wereldnieuws. [The Groningen Protocol is world news]

A. A. E. Verhagen, R. C. van Meerveld

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)70-71
Aantal pagina's2
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2006

Citeer dit