Het hoger beroepsonderwijs als bron van kenniscirculatie

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)4 - 8
Aantal pagina's4
TijdschriftTH&MA
Volume17
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2010

Citeer dit