Het imago van Groningen in 2020

OnderzoeksoutputProfessional

153 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Opdrachtgevend orgaanNationaal Programma Groningen
StatusPublished - 2-jan.-2021

Publicatie series

NaamMarklinqpublicatie
Nr.21

Citeer dit