Het imago van Groningen in 2020

OnderzoeksoutputProfessional

38 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Opdrachtgevend orgaanNationaal Programma Groningen
StatusPublished - 2-jan-2021

Publicatie series

NaamMarklinqpublicatie
Nr.21

Citeer dit