Het interventieprogramma Contact. Bevorderen van harmonieuze interacties bij kinderen met doofblindheid

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)339-353
Aantal pagina's15
TijdschriftOrthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk
Volume53
Nummer van het tijdschrift7-8
StatusPublished - 2014

Citeer dit