Het juridisch kader voor de winning van schaliegas

Gerrit van der Veen, J.J. Hoekstra

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)36-37
Aantal pagina's2
TijdschriftBodem
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2013

Citeer dit