Het keuzeproces van zorgconsumenten voor een zorgverlener: Een kwantitatief onderzoek

Leenke Visser*, Karel Jan Alsem

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

52 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageThe choice process of consumers for a health care provider
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)63-71
Aantal pagina's8
TijdschriftTSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Volume98
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 4-mrt.-2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit