Het klimaatakkoord van Parijs: bouwen aan wereldrecht of bewijs van falende internationale samenwerking

OnderzoeksoutputAcademic

Vertaalde titel van de bijdrageThe Paris climate agreement: contribution to building world law or proof of failing international cooperation
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)615-623
TijdschriftArs Aequi
Volume65
Nummer van het tijdschrift09
StatusPublished - sep.-2016

Citeer dit