Het landelijk gebied economisch bezien

Hans Hillebrand, Machiel Mulder

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
TijdschriftTijdschrift voor Sociaal wetenschappelijk onderzoek van de Landbouw
StatusPublished - 1997
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit