Het legaat ten laste van een der erfgenamen

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)29 - 32
Aantal pagina's4
TijdschriftNieuw Erfrecht
Volume2
StatusPublished - 2004

Citeer dit