Het ligt in de verwachting dat problemen toenemen

Erik Merx*, Arjen Edzes, Sanne Visser

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

8 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)44-46
Aantal pagina's3
TijdschriftSociaal Bestek
Volume82
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 11-dec-2020

Citeer dit