Het maatschappelijk belang van het Polderhoofdkanaal

OnderzoeksoutputProfessional

134 Downloads (Pure)

Samenvatting

De Friese Milieufederatie (FMF) heeft de Wetenschapswinkel voor Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen gevraagd een korte contra-expertise te verrichten op de inschatting van het economisch belang van het opnieuw bevaarbaar maken van het Polderhoofdkanaal. De economische betekenis van dit zogenaamde Traject M van het Friese Merenproject is ingeschat in een rapport van de Grontmij (22 dec. 2004). Het project Polderhoofdkanaal zoals voorgesteld zorgt, volgens de FMF, voor aantasting van internationaal beschermde natuurwaarden. Aantasting van dergelijke waarden is toegestaan als er sprake is van een groot maatschappelijk belang en als er geen alternatieven zijn voor de voorgestelde ingreep, zoals bijvoorbeeld een ander traject/tracé van het kanaal. Deze contra-expertise heeft zich gericht op de economische betekenis van het Polderhoofdkanaal. Door de realisatie van dit kanaal lijken ongeveer 9 structurele arbeidsplaatsen gerealiseerd te worden. Of dit een groot of klein belang is, is vanuit de wetenschap moeilijk te zeggen. Maar, vooral in relatie met de omvang van de investering, lijkt de betekenis vrij bescheiden.
Originele taal-2Dutch
Uitgeverijs.n.
Aantal pagina's6
StatusPublished - 2007

Citeer dit