Het 'maligne' neuroleptische syndroom

Jos Snoek, R.H. van den Hoofdakker, R. Haaxma

  OnderzoeksoutputProfessional

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)74-75
  Aantal pagina's2
  TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
  Volume126
  StatusPublished - 1982

  Citeer dit