Het ManagementKompasSysteem

F. J. M. Verschuren, P. S. Zwart, G. J. van Helden

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

172 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)208-216
Aantal pagina's9
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume75
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2001

Citeer dit