Het mentoraat als aangrijpingspunt? Over de vormgeving van de eerste-lijnleerlingbegeleiding in het voortgezet onderwijs

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)277-283
Aantal pagina's7
TijdschriftPedagogische Studiën
Volume75
StatusPublished - 1998

Citeer dit