Het meten van grondwetsinternalisering

OnderzoeksoutputAcademic

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2319
Pagina's (van-tot)2708-2708
Aantal pagina's1
TijdschriftNederlands Juristenblad NJB
Volume2023
StatusPublished - 16-okt.-2023

Citeer dit