Het meten van merkwaarde: een overzicht

E. W. Foekens, W. G. Nijkamp

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

388 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2237
Pagina's (van-tot)454-463
Aantal pagina's10
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume70
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 1996

Citeer dit