Het meten van motorische vaardigheden bij kinderen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Een psychometrische analyse van de ‘Top Down Motor Milestone Test’.

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)9 - 16
Aantal pagina's8
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Kinderfysiotherapie
Volume18
Nummer van het tijdschrift50
StatusPublished - 2006

Citeer dit