Samenvatting

In dit proefschrift wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de conceptualisering en operationalisering van het begrip 'sociale steun'. In hoofdstuk 1 wordt beknopt de vraagstelling aangegeven, welke in drie delen uiteenvalt, te weten: (1) Wat kan op conceptueel niveau verstaan worden onder het begrip sociale steun, en hoe zijn de aspecten die onder dit begrip vallen onderling gerelateerd? (2) Hoe betrouwbaar en valide zijn de meetinstrumenten voor elk van de aspecten van sociale steun? (3) Bestaan er relaties tussen kenmerken van het sociaal netwerk enerzijds en de overige aspecten in het proces van ondersteuning anderzijds? Zie: Samenvatting.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • van den Heuvel, Wim, Supervisor
Datum van toekenning3-jan.-0001
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9090039139
StatusPublished - 1991

Citeer dit