Het nieuwe art. 2:216 BW: de goedkeuringsbevoegdheid van het bestuur en het daaraan verbonden aansprakelijkheidsrisico

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)179-187
Aantal pagina's9
TijdschriftTijdschrift voor Ondernemingsbestuur
Volume2012
StatusPublished - 2012

Citeer dit