Het NTB in 2020 en verder

F. Capkurt, L. van Heusden, M. Ippel, A.T. Marseille, S. van de Sande, Marc Wever

OnderzoeksoutputProfessional

34 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2020/1
Pagina's (van-tot)1-2
Aantal pagina's2
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Volume2020
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2020

Citeer dit