Het nut en de charme van omwegen: Popmuziek en authenticiteit

R.W. Boomkens

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)9 - 21
Aantal pagina's13
TijdschriftKrisis: Tijdschrift voor empirische filosofie
Volume76
StatusPublished - 1999

Citeer dit