Het onderscheid tussen een legaat en een last. Ofwel: de ware aard van de last

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)574-580
Aantal pagina's7
TijdschriftWPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie
Volume2019
Nummer van het tijdschrift7249
StatusPublished - aug-2019

Citeer dit