Het onderwijsproductiviteitsmodel van Wahlberg: enkele factoren in het hoger onderwijs nader onderzocht

M. Bruinsma, E. P. W. A. Jansen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

40 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)46-58
Aantal pagina's13
TijdschriftPedagogische Studiën
Volume82
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2005

Citeer dit