Het onderzoeken van historische inleving door Lesson Study

Christiaan Brinkhuis, Anke Hartsuiker, Tim Huijgen, Frits Hofstra, Bas Van Leeuwen

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Bij de behandeling van gevoelige onderwerpen in het geschiedenisonderwijs hebben leerlingen moeite zich te verplaatsen in historische personen. Met hun huidige waarden en normen kijken zij naar hoe mensen in het verleden hebben gehandeld en dit staat historische verklaringen vaak in de weg. Door middel van een Lesson Study is onderzocht hoe leerlingen in havo 4 zich inleefden bij het maken van een levenslijnopdracht. De uitkomsten lieten zien dat leerlingen zich gemakkelijker lijken in te leven naarmate de levenslijnopdracht meer persoonlijke verhalen bevat. Verschillen tussen leerlingen hadden vooral betrekking op het ervaren van het nut van de opdracht en de manier waarop voorkennis wordt gebruikt. Een belangrijke aanbeveling is om bij het geven van levenslijnopdrachten rekening te houden met leerlingverschillen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)26-31
Aantal pagina's6
TijdschriftDidactiek voor Vak en Beroep
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - okt-2021

Citeer dit