Het ontwerp wetsvoorstel Computercriminaliteit III: Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel

Nico Kwakman, Marjolein Buwalda

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1248 Downloads (Pure)

Samenvatting

De samenleving wordt steeds vaker geconfronteerd met ernstige vormen van computercriminaliteit. Dat vraagt om nieuwe, speciaal daarop toegesneden, straf(proces)rechtelijke instrumenten. Daartoe worden in het ontwerp wetsvoorstel Computercriminaliteit III verstrekkende bevoegdheden toegekend aan politie en justitie. De vraag is of een doelmatige bestrijding van ernstige computercriminaliteit de daarmee gepaard gaande inbreuken op fundamentele rechten, zoals het nemo-teneturbeginsel, voldoende rechtvaardigt
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerAA20140009
Pagina's (van-tot)9-17
Aantal pagina's8
TijdschriftArs Aequi
Volume63
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jan.-2014

Citeer dit