Het oog van de meester: Lesobservaties om de lespraktijk te verbeteren

OnderzoeksoutputProfessional

110 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's23
StatusPublished - 30-mrt-2018

Citeer dit