Het oog van de meester: Lesobservaties om de lespraktijk te verbeteren

Jan Folkert Deinum, Iris Uffen, Wim van de Grift

OnderzoeksoutputProfessional

186 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's23
StatusPublished - 30-mrt.-2018

Citeer dit