Het Opstalrecht duurzaam

Björn Hoops, Loes A.M. Meijerink

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

140 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1-3
Aantal pagina's3
TijdschriftWPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie
Volume2022
Nummer van het tijdschrift7353
StatusPublished - 8-jan.-2022

Citeer dit