Het overleg over het geïntegreerde grondstoffenprogramma van UNCTAD. Een politiek-economische analyse.

Gerrit Derk Dales

Onderzoeksoutput

61 Downloads (Pure)

Samenvatting

In augustus 1974 publiceerde het secretariaat van de United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), in reactie op een van de paragrafen uit het Actieprogramma inzake de Vestiging van een Nieuwe Internationale Economische orde (A.V.Res. 3202/s-VI), een voorstel voor een "alomvattend geïntegreerd grondstoffenprogramma" integrated Programme for Commodities/IPC). ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Haan, Hendrik Wietze de, Supervisor, Externe Persoon
  • Teunissen, Petrus, Supervisor, Externe Persoon
Uitgever
StatusPublished - 1982

Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • UNCTAD, Grondstoffen, Internationale economische betrekkinge
  • Ontwikkelingslanden

Citeer dit