‘Het persoonlijke verhaal maakt geschiedenis behapbaar’

Onderzoeksoutput: ArticleAcademic

8 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)637-641
Aantal pagina's5
TijdschriftTijdschrift voor Geschiedenis
Volume131
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - dec-2018

Citeer dit